Del dia 15 al 21 de maig de 1972 s´inaugura a Barcelona la II Setmana d´Exaltació Materna al local d´Obra Cultural de la Caixa de Pensions per la Vellesa i de l´Estalvi, al carrer Major de Gràcia, nº 116.
Subvencionat per Exma. Diputació Provincial i patrocinat per la Caixa de Pensions de la Vellasa i de l´Estalvi.
 Història Museu 1972.