Ajuntaments col·laboradors - Presentació

Del dia 15 al 20 de desembre de 1980 es realitza la VI Setmana. En aquesta ocasió el tema es centra en "Les Cases Natals".

En el catàleg l´artista Teresa Fuste fa donació de la pintura "Casa de Lluís Companys i Jover".

Amb la col·laboració de Banc de Sabadell, Caixa d´Estalvis del Mont de Pietat de Barcelona, Caixa d´Estalvis de Catalunya i"La Caixa".

 Història Museu 1980.