Programa d´Actes

Del 8 al 13 de novembre de 1976 estava previst realitzar la IV Semana d´Exaltació Materna en la localitat de Sant Boi de Llobregat, amb la subvenció de la Comissió Municipal de Cultura de l´Ajuntament de Sant Boi de Ll. i Exma. Diputació Provincial de Barcelona. També col·labora "La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros".

El dia 8 de novembre de 1976, el primer dia en el que tenia que intervenir l´advocadessa Consuelo Goñi de Desojo amb la conferència titulada "Derechos de la Mujer", arriba una carta del Govern Civil que prohibeix la celebració dels actes.

L´artista Leopold Altés i Molins de la Colonia Güell dona una obra, titulada "Vetllar el fill" per il·lustrar els cartells per la propera setmana materna.

Programa d´ Actes
 Història Museu 1976